Today

A
u
g
u
s
t
Sat. 4Shabbat Birchat HaChodesh09h30Ekev23 Av
Sat. 11Shabbat Rosh Chodesh09h30Re'eh30 Av
Sat. 18Shabbat09h30Shoftim7 Elul
Sat. 25Shabbat09h30Ki Teitzei14 Elul
S

e


p


t


e


m


b


e

r
Sat. 1Shabbat09h30Ki tavo21 Elul
Sat. 8Shabbat Leil Selichot09h30Nitzavim28 Elul
Mon. 10Rosh Hashana I09h00 1 Tishrei
Kids Service10h00
Kids Service11h15
Tues. 11Rosh Hashana II09h00 2 Tishrei
Kids Service10h00
Sat. 15Shabbat Shuva09h306 Tishrei
Tues. 18Erev Yom Kippur18h45Mincha9 Tishrei
19h00Kol Nidre
Wed. 19Yom Kippur YIZKOR09h00 10 Tishrei
Kids Service10h00
Kids Service11h15
Mincha17h15
Shofar20h05
Sat. 22Shabbat09h30Ha'azinu13 Tishrei
Sun. 23Sukkah Build/Sunday School Registration10h00-12h0014 Tishrei
O
c
t
o
b
e
r
Mon. 1Shemini Atzeret YIZKOR09h00 22 Tishrei
Erev Simchat Torah19h00
Sat. 6Shabbat Birchat HaChodesh09h30Bereshit27 Tishrei